Efektívne indexovanie je v súčasnosti veľmi nákladné a obsah sa na internete šíri oveľa rýchlejšie ako dokážu...

preèítajte si viac