“Veľmi priateľské jednanie, maximálna ústretovosť. Profesionálne správanie. ”